home

ขทช.สมุทรสงคราม ร่วมโครงการบำบัดทุกข์ บำรุงสุข สร้างรอยยิ้ม ให้กับประชาชน เพื่อความปรองดองสมานฉันท์ ประจำปี 2559

วันที่ : 08 ธ.ค. 2559 16:00

ขทช.สส.ร่วมพิธีทำบุญตักบาตร เพื่อถวายเป็นพระราชกุศล เนื่องในวันพระราชสมภพ พระบาทสมเด็จพระปรมินทร มหาภูมิพลอดุลยเดช

วันที่ : 07 ธ.ค. 2559 09:45

ขทช.สส.ร่วมพิธีทางศาสนาถวายแด่ พระบาทสมเด็จพระปรมินทร มหาภูมิพล อดุลยเดช เสด็จสวรรคต ครบ 50 วัน

วันที่ : 07 ธ.ค. 2559 09:30

ขทช.สมุทรสงคราม ดำเนินการจัดตั้งหน่วยชั่งน้ำหนักเคลื่อนที่ เพื่อกวดขันและจับกุมรถบรรทุก ที่ฝ่าฝืน พรบ.ทางหลวง

วันที่ : 02 ธ.ค. 2559 14:30

ขทช.สมุทรสงคราม จัดประชุมชี้แจงเชิงปฏิบัติการ “การส่งเสริมวิชาการด้านงานทางแก่ อปท. ในระดับพื้นที่” ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560

วันที่ : 29 พ.ย. 2559 14:45

ข่าวทั้งหมด
logo
ประกาศจังหวัดสมุทรสงคราม เรื่องประกวดราคา โครงการพัฒนาโครงข่ายเชื่อมโยงเส้นทางคมนาคมของแหล่งท่องเที่ยวจังหวัดสมุทรสงคราม

วันที่ : 07 ธ.ค. 2559 14:01

logo
ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้าง สส.2003

วันที่ : 23 มิ.ย. 2559 11:04

logo
ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้าง สส.4004

วันที่ : 23 มิ.ย. 2559 11:02

logo
ประกาศกรมทางหลวงชนบท เรื่อง ประกวดราคาจ้างเหมาซ่อมสร้างผิวทางพาราแอสฟํลติดคอนกรีต (โดยวิธี Pavement In – Place Recycling) สส. 2003 แยกทางหลวงหมายเลข 35 – เมืองสมุทรสงคราม อำเภอเมือง จังหวัดสมุทรสงคราม จำนวน 1 แห่ง

วันที่ : 22 มิ.ย. 2559 15:29

logo
ประกาศกรมทางหลวงชนบท เรื่อง ประกวดราคาจ้างเหมาซ่อมสร้างผิวทางพาราแอสฟํลติดคอนกรีต (โดยวิธี Pavememt In – Place Recycling) สส. 4004 แยกทางหลวงหมายเลข 3093 – บ้านปากน้ำ อำเภออัมพวา จังหวัดสมุทรสงคราม จำนวน 1 แห่ง

วันที่ : 22 มิ.ย. 2559 15:23

ข่าวทั้งหมด

ข่าวฝึกอบรม
อินทราเน๊ต

 

home